הטרדה מינית – מקור האיסור, התייחסויות החוק ודרכי הטיפול

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin

הטרדה מינית הינה מונח כולל המתייחס למעשים שאינם הולמים בדרגות חומרה שונות. המונח הטרדה מינית מתייחס הן להטרדות מיניות פיזיות כדוגמת מעשים מגונים, אונס ובעילה אסורה בהסכמה, הטרדות מיניות מילוליות והן להטרדות מיניות שאינן פיזיות ואינן מילוליות כדוגמת הפצת תצלומים, סרטים או הקלטות של אדם המתמקדות במיניותו, צילום אנשים במצבים אינטימיים וכדומה.

מקור איסור ההטרדה המינית בחוק

איסור ההטרדה המינית אינו נגזר מחוק השיוויון אלא איסור זה נגזר מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מטרת חוק זה הינה להגן על כבודו של האדם, על חירותו, על פרטיותו על מנת לקדם את השיוויון בין שני המינים. עורכת דין להטרדות מיניות מאמינה שחברה המגנה ומענישה מטריד מינית הינה חברה שיוויונית, מוגנלת ומכבדת יותר שבה מכבדים את האדם.

כיצד יודעים האם יש ליצור קשר עם עורכת דין להטרדות מיניות, מהי התיייחסות החוק להטרדות מיניות ומהו העונש הנקבע עבור הטרדות מיניות בחוק והנזקים הצפויים? ריכזנו עבורכם במאמר את כל המידע החשוב שאתם מוכרחים להכיר.

הטרדה מינית – התייחסות החוק

עורכת דין להטרדות מיניות פועלת בהתאם לשתי דרישות מרכזיות הנהוגות בחוק כאשר מדובר בהתייחסויות או בהצעות מיניות חוזרות ונשנות – התייחסות בפעם הראשונה אינה תהווה עבירה והתייחסות שנייה כבר תיחשב כמטרד.

למרות זאת, כאשר מדובר בהצעות או בהתייחסויות המופנות למטופל במסגרת טיפול נפשי,  טיפול רפואי או פרה – רפואי או טיפול חינוכי אין דרישה בחוק שהמוטרד יראה למטריד כי הוא אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות אך מצטרפת דרישה של "תוך ניצול יחסי מרות". למעשה, במקרים אלה על מנת שתהיה התייחסות מינית הראוייה לעונש פלילי היא צריכה להיות התייחסות מינית שנעשתה תוך ניצול מעמדו ותפקידו של המטריד. במצב זה, יש לפנות לעורכת דין להטרדות מיניות.

מהם העונש והנזקים הצפויים עבור הטרדות מיניות?

מעבר להכפשת השם והמוניטין של המטריד, עורכת דין להטרדות מיניות תרשיע את המועמד, תוביל אותו לדין משמעתי ואף תדאג לכך שלא יקבלו אותו במקומות עבודה לאחר תום תקופת מיצוי הדין שלו. אלה תלויים בחומרת העבירה ובקריטריונים נוספים .

חשיבות ייעוץ משפטי מעורכת דין להטרדות מיניות

בדיני הטרדות מיניות ישנם תחומים מסויימים שיהיו "אפורים" ולחלק ייחשבו כהתנהגות מקובלת בחברה בעוד שלחלק הם ייחשבו כהטרדה מינית או כמעשה מגונה ולכן יהיה קשה לקבוע עבורם את העונש הפלילי. קבלת ייעוץ משפטי מעורכת דין להטרדות מיניות בטרם חקירה משפטית הינה גורלית משום שהיא עשויה להשפיע באופן משמעותי על המשך ההליכים המשפטיים בעתיד. על מנת לטפל בהטרדות מיניות יש לפנות לקבלת ייעוץ משפטי מעורכת דין להטרדות מיניות מנוסה ומקצועית.

רותם אלוני דוידוב הינה עורכת דין להטרדות מיניות מנוסה, מקצועית ובעלת רזומה נרחב בטיפול בהטרדות מיניות, בהתנכלויות מיניות ובליווי משפטי של נפגעי תקיפה מינית. עו"ד אלוני תלווה אתכם לאורך כל תקופת ההליכים המשפטיים ובתקופת הטיפול במקרה עד לקבלת הזכויות המשפטיות המגיעות לכם ותדאג לגזר דין הוגן של האחראי לעבירה. צרו קשר עוד היום עם רותם והיא תדאג לטיפולכם, לשיקומכם ולליווי משפטי אישי, צמוד ומקצועי.

הבלוג שלנו